Gossos potencialment perillosos

Marc normatiu actual sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Què entenem per gos potencialment perillós?           

            Es considera gos potencialment perillós aquell que per la seva tipologia racial, pel seu caràcter agressiu, grandària o potència de mandíbula tingui capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i causar danys a bens públics o privats. 

Quins gossos són considerats potencialment perillosos? 

 • Els que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: 

- American Staffordshire Terrier

- Akita Inu

- Bullmastiff

- Dòberman

- Dogo Argentí

- Dogo de Bordeus

- Fila Brasileiro

- Mastí Napolità

- Pit Bull Terrier

- Presa Canari

- Rotweiler

- Staffordshire Bull Terrier

- Tosa Inu o Japon 

 • Els que han tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos. 
 • Els que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa. 
 • Els que llurs característiques es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l’annex 11 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març: 

-  Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, valor i resistència.

-  Marcat caràcter i gran valor.

-  Pèl curt.

-  Perímetre toràcic entre 60 i 80 cm, altura a la creu entre 50 i 70 cm, pes superior a 20kg.

-  Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran, galtes musculoses i fortes, boca robusta,   ampla i profunda.

-  Coll ample, musculós i curt.

-  Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom muscular i curt.

-  Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes, i extremitats posteriors   molt musculoses, amb potes relativament llargues formant angle moderat. 

Requisits d'identificació i registre dels gossos potencialment perillosos. 

 1. mitjançant adaptat al que estableix la norma ISO 11784. Identificaciómicroxip
 2. Inscripció al Registre Censal d’animals de companyia de l’Ajuntament. 
 3. Llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos expedida per l’Ajuntament.

 

 • Mastí Napolità

  Mastí Napolità

 • Fila Brasileny

  Fila Brasileny

 • Pittbull

  Pittbull