Consells de conills

4 consells bàsics sobre maneig i alimentació de conills per a propietaris novells.

Comentaris sobre maneig i alimentació de conills 

Sobre la caseta :

 • La caseta ha de ser prou gran com perquè el conill es pugui estirar completament i també es pugui posar dret sobre les potes del darrera, aquests dos són comportaments habituals dels conills
 • El terra si és reixat, les reixetes han de ser prou petites perquè no es pugui enganxar els peus en elles i la col·locació dels dits pugui ser correcte, sinó es poden generar molt fàcilment problemes de pododermatitis.
 • El material del terra pot ser de molts tipus diferents. Tots ells més o menys absorbents i prou grans perquè no facin pols quan es remenin: paper de diari, escorça vegetal, també es podria aprofitar l’alfals de menjar per fer una mica de terra. Generalment es destina una part de la gàbia a deposicions i una altra part a vida i descans.
 • No es recomanen temperatures per sobre dels 27 graus, per tant no deixar el conill dins la gàbia i a prop d’una finestra amb un alt grau d’insolació. Cal vigilar també amb les corrents d’aire.
 • Si es vol tenir dos conills, generalment 2 mascles poden provocar problemes de lluites constants, per tant és millor evitar-ho. 

Sobre la dieta: 

 • És molt important proporcionar una dieta equilibrada per tal de regular el creixement dentari continu dels conills i així evitar problemes bucals.
 • Les dietes comercials són importants com a base (pellets de conill) i solen aportar una ració equilibrada i prou balancejada però generalment baixa en vitamines essencials. Generalment s’aconsella complementar aquesta dieta diària amb dieta fresca que aporti vitamines.
 • Alfals a lliure disposició, que també ,com hem dit abans, es pot utilitzar tant per llit com per aportació de material verd.
 • Diferent aportació verda: petites quantitats d’enciam, espinacs, api, escarola, fulles de pastanaga, col, porro, ... sempre en quantitats moderades.
 • Poden tenir accés també a altres verdures i hortalisses com pastanaga, rave, soja germinada ...
 • Es poden aportar petites parts de fruites com poma i pera. 

S’ha de tenir en compte que la base dietètica serà sempre el pellet comercial, l’aport fresc s’ha d’afegir en petites quantitats i s’ha de canviar sempre a diari la part no ingerida. 

Es podria estimular al conill a sortir a fora al pati i allà podria ingerir herba fresca que ell lliurement escolliria, però nosaltres no podem mai tallar herbes de fora i afegir-les a la gàbia davant els possibles problemes d’intoxicacions que podríem provocar. Mai podem donar al conill allò que no ens menjaríem nosaltres en una amanida, és a dir, si no té bon aspecte per nosaltres tampoc ho té per a un conill. 

S’han d’evitar sempre canvis bruscs de dieta ja que la flora cecal del conill necessita un temps d’adaptació. Totes les variacions han de ser progressives. L’aigua també s’ha de canviar cada dia. 

Sobre comportament: 

És important recordar que els conills en llibertat són preses i que per això tendeixen a amagar els símptomes indicadors de malaltia. Cal doncs vigilar-los més de prop i demanar consell veterinari davant de qualsevol canvi de comportament, deposicions, menjar o estat del pèl. 

Els conills són animals que poden arribar a ser molt sociables. Alguns conills poden córrer en llibertat per casa sempre que tinguin fàcil entrada a la gàbia i no convisquin amb altres animals en llibertat. 

Esperem que gaudeixin del seu animal de companyia.

Dr. Joaquim Cruz Aguilar