10 plantes tòxiques

Recull de 10 plantes molt habituals a casa nostra que són tòxiques per als gats i els gossos.

 • Unes 700 plantes decoratives i de jardí tenen components tòxics per als gats o els gossos. 
 • Si alguna d’aquestes plantes se la menja el nostre animal els signes de toxicitat poden ser lleus o importants i fins i tot arribar a causar la mort en      funció del volum ingerit, el pes de l’animal i el tipus de tòxic que contingui la planta. 
 • Moltes plantes tenen múltiples noms, denominació castellana, catalana, …  per això és molt important saber si aquella planta que tenim al menjador de casa por arribar a ser tòxica pel gat o pel gos. 
 • S’ha de tenir molt present a nivell de toxicologia, que el quadre clínic sempre serà proporcional als grams de tòxic ingerit per kg de pes de l’animal. Per tant sempre serà més perillosa una ingesta en un animal de petit tamany (p.e un yorkshire o un gat petit) que en un gran danès de 80 kg. 
 • Aquest recull de plantes no està fet en funció del seu poder de toxicitat, sinó perquè són molt comunes i la major part de vegades ni sabem que poden ser perilloses. 

Asparagus fern 

És una esparreguera decorativa molt típica a les nostres llars. De fulla petita i d’aparença caiguda. L’agent tòxic d’aquesta planta és una saponina, un esteroid que podem trobar a gran varietat de plantes ornamentals. Si un gos o un gat ingereixen baies d’aquesta planta, tindrem un quadre de vòmits, diarrea i dolor abdominal. Aquesta planta també té la característica de poder generar una reacció cutània inflamatòria d’origen al·lèrgic per una exposició repetida només de contacte. 

Dracaena 

També conegut com arbre drac o planta de cintes. El compost químic tòxic també és una saponina. Si s’ingereix tindrem bàsicament un quadre de vòmits (amb o sense sang), pèrdua de gana, depressió i excés de salivació. Els gats també poden mostrar una dilatació pupil·lar molt aparatosa al mateix temps. 

Dieffenbachia 

Compte que aquesta és molt comuna a les nostres cases! Conté un verí que a la natura l’ajuda a defensar-se dels animals que se la volen menjar. El problema que genera després de menjar-la es bucal, inflamació, irritació, excés de saliva, dolor i dificultat per empassar són els signes principals. 

Orella d’elefant 

També rep el nom de caladium. El tòxic que té és molt semblant al de la Dieffenbachia. Per tant els signes produïts seran molt semblants. 

Lliris 

Moltes plantes de la família dels lliris es consideren tòxiques als gats, i algunes poden arribar a ser-ho també als gossos. El problema amb els lliris el tenen principalment els gats. Un de molt comú és el lliri blanc (“azucena”). Aquest donarà una primera resposta de letargia i pèrdua de gana però si la ingesta ha estat important i el problema no es tracta, es produirà un fracàs renal i fins i tot la mort del gat. Per tant, si teniu un gat, no planteu lliris blancs (de sant Antoni) a casa. Mai !!! 

Cyclamen 

És una planta de flors molt boniques. Si un gos o gats l’ingereixen, el tòxic que porta produirà primer un quadre de salivació, vòmits i diarrees. Si aconsegueix ingerir els petits tubercles que es troben prop de les arrels, el problema serà més important, ja que allà es concentren les toxines en major quantitat. Llavors el que s’apreciarà és un quadre de tremolors, convulsions, arítmies i fins i tot la mort. Compte per tant amb els cyclamens.

Philodendron 

És un grup molt ampli de plantes. Els Philodendrons poden contenir fins un 0,7% d'oxalats en la forma de cristalls d'oxalat càlcic que són perjudicials si s'ingereixen pels humans i altres animals però difícilment arriben a ser mortals.

Per fer el curare els taiwano d'Amazonia fan servir les fulles i tiges d'algunes espècies de Philodendron i es barregen amb l'escorça de Vochysia ferruginea i algunes parts d'espècies del gènere strichnos.

Una tribu de la Colòmbia amazònica fa servir l'efecte tòxic de Philodendron craspedodromum per pescar.

És per tant un grup de plantes molt tòxiques que s’han de conèixer (repasseu la fotografia adjunta). És una planta de creixement ràpid i fàcil, tòxica tant a gats com a gossos. Contenen un agent químic que és molt irritant per la boca, llengua i llavis dels animals. Els animals afectats poden tenir un increment marcat en la salivació, vòmits i dificultats de deglució.

Crassula ovata

Es coneix com a planta dels diners. És un arbust de fulla perenne i suculenta. Es molt tòxica tant per gats com per gossos. La veritat és que no se sap perquè es tòxica, quin és el principi actiu, però si es mengen les seves fulles carnoses, aquesta produirà depressió, atàxia (incoordinació dels moviments) i bradicàrdia (batec cardíac lent).

Planta d’Aloe

Encara que sembli estrany la arxiconeguda planta d’àloe és tòxica per ingesta. Aquesta planta suculenta conté aloïna, que és l’agent que es considera tòxic. Aquesta substància amarga i groguenca es troba en moltes plantes de la família aloe i pot causar vòmits i pipi de color vermell.

Pothos

Els coneguts com a “potus”, plantes enfiladisses molt comunes a les botigues, fàcils de cuidar a casa i de creixement exuberant. Si un animal se la menja, el primer que li passarà serà una important irritació de la boca, els llavis i la llengua. La nostra mascota també podrà manifestar un quadre de salivació, dificultat per empassar i vòmits persistents.

 • Asparragus fern

  Asparragus fern

 • lliri blanc

  lliri blanc

 • Cyclamen

  Cyclamen

 • Dracaena

  Dracaena

 • Philodendron

  Philodendron

 • Dieffenbachia

  Dieffenbachia

 • Orella d'elefant

  Orella d'elefant

 • pothos

  pothos

 • Aloe

  Aloe