Cal tenir present...

Consells diversos a disposició de propietaris inquiets.

En aquest petit espai posarem a disposició vostrea escrits i enllaços diversos que serveixin per aclarir els dubtes i ajudar davant el tractament de patologies relativament usuals en animals de companyia. Esperem de siguin d'utilitat !