Vacunació a fures

Vacuna de Brom ("moquillo") i vacuna de rabia.

La fura és un animal que rep de manera rutinaria 2 tipus de vacunes durant la seva vida. Una és la vacuna de "moquillo" i l'altre és la vacuna de la ràbia :

  • Les fures són animals molt sensibles a la infecció del virus del "moquillo" de gos. Sabem que els anticossos maternals protectors enfront d'aquesta enfermetat duren uns 10 dies a les fures joves. Nosaltres entrarem amb les vacunes a partir del segon mes d'edat i repetirem aquesta vacuna als 15 dies. Tot i que no hi ha vacunes registrades per aquests animals al nostre país, sabem per la pràctica clínica diària, que les vacunes actuals de gos no donen problemes a fures i donen al mateix temps un alt grau de protecció.
  • També s'haurien de vacunar de ràbia. La major part de vacunes de ràbia existents al nostre país es poden utilitzar en fures. Aquestes vacunes donen un bon títol protector durant uns 12 mesos. Es important saber (per possibles viatges amb elles) que els nivells protectors d'anticossos s'assoliran al voltant dels 30 dies després de la vacuna.

Dr. Joaquim Cruz Aguilar